Ana Sayfa ?r?nler Hizmetler ?leti?im

KURUMSAL BİLGİLER

Protez Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hastanelerde sunulan sağlık hizmetlerine ait tüm verilerin eksiksiz ve gerektiğinde süratle ulaşılabilir bir şekilde kayıt altına alınarak tüm ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Protez Yazılım Ekibi tarafından T.C. Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatlarına göre hazırlanmıştır. Yazılım en küçük sağlık biriminden, polikliniklere, en büyük hastaneye kadar tüm hastane tiplerini kapsayacak biçimde modüler bir yapıda hazırlanmıştır.

Protez, Hastanelerin idari, sağlık ve diğer yönetim birimlerinin herhangi birinde oluşan bilgiyi, anında diğer birimlerin de kullanımına imkan verecek biçimde tasarlanmıştır. Böylece çeşitli yönetim birimleri arasında düzenli, güvenilir ve hızlı bir bilgi akışı sağlanmaktadır. Polikliniklerden veya servislerden yapılan bir laboratuvar isteği veya diğer polikliniklere yapılan sevk işlemleri bilgisayardan anında izlenir, tetkik/tahlil ücret ödemesi kontrol edilir, tahlil sonuçları doğrudan istek yapan birime aktarılır.

Protez, hastanın kabülü veya ilgili kliniğe yada servise nakli sırasında ve sonrasında yapılan tüm bürokratik işlemleri azaltmakta, hastanın elindeki fiş, reçete, sevk kağıdı, makbuz, rapor v.b. evrak sayısını en aza indirgemektedir.

Protez, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi yazılımının bir taraftan insan gücü, para, malzeme ve hizmet gibi hastane kaynaklarının girişini, dolaşımını ve çıkışını denetim altına alarak hastane yönetimine daha etkin bir hizmet sağlamak, diğer taraftan da sağlık hizmetleri modüllerinin uygulanmasıyla hastalara daha üst düzeyde hizmet sunulmaktadır. Bunlara ek olarak SGK ve Üniversite Hastaneleri ve benzeri kurumlardan gelen veya bu kurumlara gönderilen hastalara ilişkin faturaları zamanında düzenleyip kurumlarla mutabakatı sağlayarak hastane alacaklarının tahsilini etkin biçimde takip ederek hastanenin nakit akışına katkıda bulunmaktadır.

Protez, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi yazılımda T.C. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü hastalık kodlarını kullanılarak hastane içerisinde standart sağlamaktadır. Eczane ve Laboratuvarlarda ise T.C. Sağlık Bakanlığının onayladığı uluslararası barkod okuyucular kullanılmaktadır. Barkod kullanılmadığı durumlarda ise klavyeden giriş yapılmasına da olanak verilmiştir.