Ana Sayfa Ürünler Hizmetler İletişim


STERİLİZASYON MODÜLÜ

Sağlık Kurumları içerisinde teşhis ve tedavide kullanılan ve sterilizasyon edilme sürecinde gerçekleştirilen tüm işlemler elektronik ortamda kayıt altına
alınmakta ve izlenmektedir.

Uygulamanın amacı defter ve form kullanımını ortadan kaldırarak kayıtlarda meydana gelebilecek manuel hataları engelleyerek, güvenilirliği, hızlı
sorgulama ve raporlamayı kolaylaştırmaktadır.

Steril olmayan alet ve malzemelerin sterilizasyon birimine teslimleri sistem tarafından takip edilmektedir.

Steril durumdaki paketlerin hekim veya klinik bazlı teslimleri sistem tarafından takip edilmektedir.

Diş hastalıklarında ağız içinde kullanılan tüm alet ve malzemelerin hekim bantları veya barkodlama sistemi ile ayrıştırılması ve bu malzemelerin
sterilize edilip edilmediği hedeflenen bu modül aracılığı ile hasta bazlı kullanılan alet ve malzemelerin ne zaman steril edildiği hangi tarihte
kullanıma sunulduğu hangi hastaya ve hangi hekim tarafından kullanıldığının takibini yapmayı sağlayan bir modüldür, aynı zamanda sterilizasyon
cihazları dijital özelliğe sahip ise kalibrasyon ve test aşamaları otomasyonla entegre çalışmaktadır.Bu şekildeki bir uygulama ile hastalara daha sağlıklı
hizmet sunulmaktadır.

Sterilizasyon Mödülü İle Neler Yapılabilir :

 • Her türlü sterilizasyon işlemi takibinin yapılabilmesi
 • Sterilizasyon işlemlerinin cihaz başına takibinin yapılabilmesi
 • Steril edilecek alet ve malzemlerin tanıtılıp renk bandlarının oluşturulması
 • Aletlerlerden oluşan set veya paketlerin sisteme tanıtılabilmesi
 • Setlerin miadlarının belirtilebilmesi
 • Sterilizasyon işlemi esnasında kullanılan sarfların tanımlanması ve takibinin yapılması
 • Sterilizasyon işlemi esnasında kullanılan teslerin tanıtılması ve takibinin yapılması
 • Sterilizasyon işlemine ait safhaların tanıtılarak takibinin yapılması
 • Hekimlere ait renk bandların tanıtılması
 • Hekimlere ait özel tıbbı aletlerin seri numaraları ile tanıtılarak sterilizasyon işlemlerinin takibinin yapılması
 • Kliniklerden gelen steril olmayan alet ve malzemelerin teslimlerinin takibi
 • Teslim alınan steril olmayan malzemelerin paket halinde sterilizasyon kaydına aktarılması
 • Ana sterilizasyon işlemlerine ait şablon oluşturulması ve sonraki işlemlerde pratik şekilde kaydın oluşmasının sağlanması
 • Sterilizasyon işlemlerine ait defter numaralarının takibi
 • Sterilizasyon işlemine ait testlerin defter numaralarının ve sonuçlarının takibi
 • Sterilizasyon işlemi sonrasında oluşan sterili paketlerin toplu halde teslimlerinin yapılması
 • Steril paket veya alet çıkışlarında stok miktarlarının kontrol edilebilmesi
 • Steril alet veya malzemelerin kullanıldığı hastaların takibinin yapılabilmesi
 • Sterilizasyon cihazlarına ait dönemsel testlerin takibinin yapılabilmesi
 • Sterililizasyon işleminde oluşan steril malzemelere ait soruşturmaların yapılabilmesi
Sterilizasyon Mödülü Ekran Görüntüleri